ZAPYTAJ – WARTO WIEDZIEĆ

Wypełniając i wysyłając formularz dostępny na tej stronie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych i teleadresowych wyłącznie przez właściciela strony.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

PERŁA KRUTYNI
Nowy Most 5
12-220 Ruciane Nida
woj. warmińsko-mazurskie

+48.605 046 605
+48.87 423 60 45

ZAPYTAJKontakt poza godzinami otwarcia recepcji kontakt w sprawach bieżących drogą telefoniczną pod nr. telefonu +48.605 046 605

RECEPCJA OŚRODKA CZYNNA JEST :

Od m-ca maja do końca m-ca września w godzinach od 8.00 do 12.00 ( wymeldowanie ) oraz od 16.00 – 20.00 ( zameldowanie )

W RECEPCJI MIĘDZY INNYMI :

– zameldujesz swój pobyt
– wynajmiesz sprzęt pływający
– wynajmiesz rowery
– dokonasz opłaty za usługi z których korzystasz

Poza godzinami otwarcia recepcji kontakt w sprawach bieżących drogą telefoniczną pod nr. telefonu +48.605 046 605